0 0,00 DKK Se kurv

Produktmærkninger - hvad betyder de


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å


AB-Agriculture Biologique - fransk økologimærke

AB-Agriculture Biologique - fransk økologimærke

AB-logoet er et nationalt logo for økologiske produkter og ejes af den franske stat. Økologiske produkter kan få mærket, hvis de er produceret eller pakket i EU.


Allergy Certified

Allergy Certified

Én verden - ét mærke
Kontaktallergi er i kraftig stigning verden over. 

AllergyCertified er et internationalt allergimærke, der certificerer kosmetiske produkter i hele verden. AllergyCertifieds motto lyder: One world - one label.

Kriterierne er udarbejdet af en toksikolog, der tjekker alle indholdsstoffer og koncentrationer af hvert enkelt produkt og sikrer, at det er så mildt og skånsomt for huden som overhovedet muligt.


Aloe Vera IASC

Aloe Vera IASC

International Aloe Science Council er en organisation, der består af branchens ledende avlere, producenter og forskere. IASC stiler høje krav til sine medlemmer og arbejder intensivt med bl.a. certificering af råvarer, samt forskning omkring Aloe Veraens berømte egenskaber. IASC's symbol garanterer dig et reelt Aloe Vera-produkt der virker.


Astma- og allergi forbundet

Astma-Allergi Danmark

Fokus på dig og din sundhed
Ingen parfume, produktsminke og andre unødvendige indholdsstoffer, så du har så lille risiko for at udvikle allergi som overhovedet muligt. Alle indholdsstoffer er blevet grundigt risikovurderet i forhold til allergi og sundhed. Den blå krans handler altså om, hvad der er bedst for dig og din sundhed.


BCS ÖKO-GARANTIE

BCS ÖKO-GARANTIE

BCS ÖKO - GARANTIE GMBH er licenseret som et privat kontrollerende organ efter den 11. maj 1992, der gennemfører EU-forordningen om økologisk produktion. Målet er at støtte seriøse økologiske landbrug! Kontrol og certificering er nødvendigt for at beskytte den seriøse producent, konsekvente erhvervsdrivende og tillidsfulde forbruger.


BDIH - Certified Natural Cosmetics

BDIH - Certified Natural Cosmetics

BDIH standard er en tysk standard, der har til formål at definere begrebet naturkosmetik i forbrugerens interesse.

Standarden beskriver krav vedrørende erhvervelse eller fremstilling af kosmetik, råvarer og deres behandling.

Råvarer af vegetabilsk oprindelse
Råvarer af vegetabilsk oprindelse skal stamme fra certificeret økologiske råvarer, forudsat at de består af eller er fremstillet af planter (der er opført i bilag 1). Definitionerne og begrænsninger indeholdt i bilag 1, er bindende med hensyn til dette.

Råvarer af animalsk oprindelse og dyrebeskyttelse
Råvarer af animalsk oprindelse

Det er tilladt at anvende stoffer, der er produceret af dyr (fx mælk eller honning). Det er ikke tilladt at bruge råvarer, der stammer fra døde hvirveldyr (fx emu olie, mink olie, murmeldyr fedt, animalsk fedt, collagen eller levende celler).

Dyreforsøg og slutprodukter
Det er forbudt at udføre eller outsource anden part til at udføre dyreforsøg – ikke kun når produkter fremstilles, men også i forbindelse med udvikling og styring af slutprodukterne.

Dyreforsøg og råvarer
Råvarer, der blev afprøvet på dyr efter den 31. december 1997, må ikke anvendes. Ethvert dyreforsøg, der udføres af tredjemand, der hverken har handlet på vegne af eller på foranledning af råmaterialets producent eller leverandør, eller producenten af det færdige produkt, og som ikke er forbundet med de foregående parter under selskabsretten, er der ikke taget højde for her.

Råvarer af mineralsk oprindelse
Anvendelsen af uorganiske og mineralske salte, syrer og baser (fx magnesiumsulfat eller natriumchlorid) er generelt tilladt, undtagen dem under punkt 5.

Produktions processer tilladt
Sideløbende fysiske processer – herunder ekstraktion med vand, vegetabilsk alkohol, kuldioxid, vegetabilske fedtstoffer og olier samt glycerin opnået fra disse – enzymatiske og mikrobiologiske processer, som de forekommer i naturen er også tilladt til produktion af naturlig kosmetik.

Desuden kan der opnås stoffer fra naturlige stoffer, såsom fedtstoffer, olier og voks, sukker, stivelse, cellulose, proteiner, polysaccharider og vitaminer ved hjælp af hydrolyse, hydrogenering, oxidation, reduktion, esterificering eller andre metoder til spaltning og kondens.

Ikke tilladte stoffer
Stoffer fra følgende grupper er ikke tilladt at blive brugt:

Økologisk-syntetiske farvestoffer
Syntetiske dufte
Ethoxyleret råmaterialer
Silikone
Paraffin og andre petroleum afledte produkter

Bevarelse
Med henblik på forbrugerbeskyttelse, kan følgende naturidentiske konserveringsmidler om nødvendigt anvendes:

Benzoesyre og salte
Salicylsyre og salte deraf
Sorbinsyre og dens salte
Benzylalkohol
Dehydroeddikesyre og salte deraf
Hvis der anvendes disse konserveringsmidler, er følgende tilføjelse nødvendig: “konserveret med … [navn på konserveringsmidlet]”.

Dufte
Naturlige duftstoffer, der overholder ISO 9235 er tilladt. Dufte af bioteknologisk oprindelse kan også anvendes.

Radioaktiv bestråling
Det er ikke tilladt at behandle råvarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse eller slutprodukter med ioniserende stråling.


Bio-Siegel-mærket

Bio-Siegel-mærket

Bio-Siegel-mærket er det officielle økologimærke i Tyskland. Det findes på fødevarer, foder og såsæd.
Gå til indhold
Mærkningsordningen har eksisteret siden 2001. Varer, der bærer Bio-Siegel-mærket, overholder EU’s standarder for økologisk fødevareproduktion.

De tyske landbrugsmyndigheder udsteder mærket og fører kontrol med, om producenter og fabrikanter overholder økologistandarderne.


Biologisk nedbrydelig

Biologisk nedbrydelig

Mærket viser at produktets emballager er biologisk nedbrydelige og miljøvenlige.


BPA fri

Bisphenol A (BPA)

Bisphenol A (BPA) er et organisk stof, som indgår i blandet andet produktionen af polycarbonatplast.Vi udsættes hovedsagelig for stoffet gennem kosten, da BPA kan vandre over i fødevarer fra beholdere fremstillet af polycarbonatplast. 

Børn spiser og drikker mere på vægtbasis end voksne og belastes derfor relativt mere, hvis en fødevare indeholder BPA. Ved lave doser af BPA er der, ligeledes i dyreforsøg, fundet effekter på nervesystemet, adfærd, ændret udvikling af prostata og urinrør og mulige forstadier til kræft i prostatakirtlen og brystkirtlen. Der er altså ingen tvivl om, at BPA har hormonforstyrrende effekter.


CE mærkning

CE Mærkning

CE-mærket er en erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. CE-mærket er altså ikke et kvalitetsmærke. Men kravene i lovgivningen tager udgangspunkt i miljøhensyn og forbrugernes sikkerhed og sundhed. Her er det vigtigt at bemærke, at CE-mærkning ikke i alle tilfælde betyder, at produktet er blevet testet. For nogle produkter er der ikke krav om prøvning, mens der for andre produkter, fx farlige maskiner, er krav om, at de skal prøves af en uafhængig instans – en tredjepart. Et CE-mærke betyder nødvendigvis heller ikke, at produktet er produceret inden for EU/EFTA.


Cosmetique Bio

Cosmetique Bio

Cosmetique-BIO-mærket garanterer, at min. 95% af de ingredienser, der fås økologisk er det.

Min. 95% af ingredienserne skal være naturlige. 

Cosmebio-logoerne er udviklet af en gruppe franske laboratorier, bl.a. Phyt’s. Standarderne er de samme som for Eco-cert-mærket. Certificering og kontrol udøves af Eco Cert og Qualite de France. 


Cosmetique Eco

Cosmetique Eco

Cosme-bios Eco-mærket er fransk og garanterer, at min. 50% af de ingredienser, der fås økologiske, er det. Min. 5% af det færdige produkt (inkl. vand) skal være økologisk. Min. 95% af ingredienserne skal være af naturlig oprindelse. Parabener og syntetisk parfume er forbudt. Naturlig parfume er tilladt. Produkter med logoet certificeres og kontrolleres af Eco Cert og Qualite de France.


CSE label

CSE Certified Sustainable Economics

CSE er den første bæredygtighed label for certificeret corporate governance og henviser i modsætning til andre standarder til hele virksomheden. Det står for ansvarlige forretningsmæssige beslutninger, der træffes i overensstemmelse med alle virksomhedens miljøer. De tre størrelser for bæredygtighed - miljømæssige, sociale og økonomiske - er disse selskabers kernekompetencer og der løbende optimeres. KF standard dækker miljømæssige standard (ISO 14001) og indeholder en forespørgsel af indikatorerne i henhold til GRI (Global Report Initiative). Virksomheder, der er blevet certificeret af CSE standarden kan mærke deres produkter med CSE-mærket.


Debio Øko

Debio Øko

Debio kontrollerer og godkender økologiske produktioner i Norge. De er garant for de punkter, der er markeret med godkendelsesmærket produceres på en organisk måde. Alle økologiske fødevarer produceret i Norge har godkendelse fra Debio. Denne godkendelse er en forudsætning for at kunne sige, at et produkt er økologisk, og at bruge Ø-mærket i markedsføringen.

Begrebet økologisk er beskyttet, og alle, der producerer økologiske fødevarer skal overholde reglerne om offentlige indkøb, der findes på dette område (økologi forordninger) . I dag de fleste af Debio aktiviteter fokuseret omkring tilsyn af en økologisk produktion.


Demeter mærket

Demeter mærket

Demetermærket er et mærke, der kommer på fødevarer, som er produceret biodynamisk og efter demeterprincipperne.

Biodynamisk jordbrug er en detaljeret anvisning på, hvordan man som landmand kan styrke det levende på alle områder i jordbruget. Rent biologisk er mangfoldighed på alle områder en vigtig faktor: afgrødevalg, sortsvalg, sædskifte, husdyrhold, jordbehandling og naturpleje.

De væsentligste forskelle på Demeter- og økologireglerne:
• En bedrift skal have et dyrehold (overvejende drøvtyggere) eller indgå i et fast samarbejde med et biodynamisk husdyrbrug
• De biodynamiske markpræparater skal anvendes til hver afgrøde hvert år
• Konventionel gylle og ajle må ikke anvendes på biodynamiske jorde
• Kvæg må ikke afhornes og indkøbt kvæg må ikke være afhornet
• Alt foder skal være biodynamisk eller økologisk efter nærmere angivelser
• Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater
• Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne
• Der må generelt højst tilføres gødning med 112 kg N/ha. pr. år i gennemsnit
• Tilførslen af indkøbt gødning må ikke overstige 50 kg N/ha
• Der må ikke anvendes CMS-hybride sorter (GMO-lignende fremstilling)
• Rækkedampning mod ukrudt er forbudt
• UVC-lys må ikke anvendes til bestråling af planter (mod svamp og skimmel)
• Nanoteknologiske stoffer må ikke anvendes 


Vedr. forarbejdning bl.a.:
• Ialt er kun 14 tilsætningsstoffer tilladt til Demeter-produkter mod 49 til økologiske produkter
• Der er må ikke anvendes nitrit eller nitrat i Demeter-produkter
• Mikrobølger må ikke anvendes
• Homogenisering og UHT-behandling af mælkeprodukter er ikke tilladt
• Safter skal være pressesafter og må ikke laves af koncentrater og vand
• Korn må ikke formales i hammermøller

Kilde: biodynamiskeforbrugere.dk


EcoCert mærket

EcoCert mærket

EcoCert mærket er oprindeligt et fransk økologimærke, men siden 1991 har mærket bredt sig internationalt. EcoCert mærket kan ses på produkter fra hele verden, blandt andet kosmetik, fødevarer og tøj. EcoCert-mærket bruges både på økologiske og naturlige produkter og har fokus på fair trade og bæredygtighed. EcoCert er en privat, fransk standardiseringsvirksomhed, der er certificeret til at kontrollere og udstede mærket. Det fremgår dog ikke klart på EcoCerts hjemmeside, hvem der står bag kriterierne.


EcoControl

EcoControl

Certificeret råvarekvalitet
Kvalitet og virkning af et kosmetisk produkt afhænger i høj grad af kvaliteten af de anvendte råvarer. EcoControl står for gennemprøvet råvarekvalitet. EcoControl certificerer også råvarer fra økologisk dyrkning og høst. Den økologiske kvalitet af et produkt (såsom en æterisk olie) er certificeret med henvisning til den økologiske kvalitet af råvarer (f.eks EF, BIO) og produktionsproces.


EU's økologimærke

EU's økologimærke

EU's økologimærke indebærer at fødevareproducenter - og de landmænd, de har fået deres ingredienser fra - har overholdt EU's regler for økologiske fødevarer. Reglerne - og logoet - har til formål at hjælpe EU's økologiske landmænd med deres pleje af arealer samt at opretholde biodiversiteten samt en høj standard indenfor dyrebeskyttelse.

Det er obligatorisk at anvende EU-logoet på økologiske produkter, der er mærket/pakket/tilberedt i EU. Omkring 2% af alle fødevarer købt af forbrugerne i EU er certificerede som økologiske, og omkring 200.000 landbrug i EU er certificeret som økologiske producenter.
Nationale økologiske certificeringsmærker kan også bruges sammen med EU 's logo - som man nogle gange ser det med det danske Ø-mærke. Læs mere her


Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning som betyder, at bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika betales en mere fair pris. Når du køber produkter med Fairtrade-mærket, er du med til at skabe en bedre fremtid for både småbønder og plantagearbejdere. Læs mere om hvad Fairtrade er og hvordan mærket fungerer her på siden.

Læs mere på fairtrade-maerket.dk


Fuldkorn

Fuldkorn

Fuldkornslogoet er det logo, der gør det nemt at vælge fuldkorn. Fuldkornslogoet sikrer dig en vare med masser af fuldkorn. Det betyder, at alle kornets dele er med, også kim og skaldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler sidder. Fuldkorn kan være helt, knækket eller malet til mel, men uanset formalingsgraden rummer det stadig alle de vigtige næringsstoffer, som et korn består af.
Herudover stiller fuldkornslogoet krav til indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre i produkter med fuldkornslogoet. 
Læs mere på www.fuldkorn.dk


Glutenfri fødevarer

Glutenfri fødevarer

Fødevarer, der er mærket ”Glutenfri”, skal indeholde mindre end 20 mg gluten per kg. Til sammenligning indeholder almindelig hvedemel over 50.000 mg gluten per kg. Produkter, som er naturligt fri for gluten, må også mærkes ”Glutenfri”.


Grüne punkt

Grüne Punkt

Mærket Grüne Punkt på produkter indikerer, at producenten har bidraget med økonomisk støtte for det pågældende produkt til en emballageindsamlingsorganisation i overensstemmelse med EU-direktiv nr. 94/62 og tilsvarende national lovgivning.


Krav

Krav

KRAV er Sveriges mest berømte miljømærkning af fødevarer KRAV mærket angiver, at et produkt er fremstillet på økologisk grundlag med særligt høje krav til dyrevelfærd, sundhed, social ansvarlighed og miljøpåvirkning.
Det produkt, der bærer KRAV mærket overholder KRAV standarder, er det kontrolleres mindst én gang om året. KRAV er økologisk, og mere - Det betyder, at dyrene lever et godt liv, dyrkning miljøvenlig uden kemiske pesticider eller kunstgødning, landmanden får et bedre arbejdsmiljø, er maden ikke indeholder mærkelige sammenblandinger eller er fremstillet af GMO'er. 

Sammenlignet med EU minimumsstandarder for økologisk produktion, EU økologiske mærke eller EU ekko, så har KRAV strengere regler som dyrevelfærd. KRAV har også regler for klima og sociale hensyn. Det har ikke EU ekko. KRAV etiket findes på mad fra hele verden - Det er ikke nok, når maden kommer fra, det handler også om, hvordan det er produceret. Denne måde kan du gøre en forskel for dyr, miljø og mennesker i både nær og fjern.


Latex fri

Latex fri

Er du allergisk overfor latex, så hold øje med dette mærke. Det er din garanti for, at produktet ikke indeholder latex


Leaping bunny / Ikke testet på dyr

The leaping bunny / Ikke testet på dyr

Den Leaping Bunny Logo er den eneste internationalt anerkendte logo der garanterer forbrugerne, at der ikke er blevet brugt dyreforsøg i udvikling / produktion af alle varer, der bærer logoet fra en fast skæringsdato. 


Natrue certificering

Natrue certificering

Det er muligt at få certificeret produkter på basis af NATRUE-kriterierne for naturlig og økologisk kosmetik uafhængigt af medlemskab af NATRUE eller andre institutioner. For at anvende NATRUE-mærket er det nødvendigt at mindst 75% af alle individuelle færdige produkter (dvs recepturer) i en given serie af kosmetiske produkter af samme mærke (defineret som varemærke /mærkevare samt mærkevarekommunikation) kan certificeres som naturlig eller økologisk kosmetik. Dette krav er ikke gældende for kosmetiske råvarer.
Læs mere  


Nøglehulsmærket

Nøglehulsmærket

Nøglehullet er Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke, der gør det nemmere for dig at finde de sundere fødevarer på hylderne i supermarkedet.

Hvad gemmer der sig bag Nøglehulsmærket?
Fødevarer med Nøglehullet lever op til et eller flere krav for indholdet af fedt, sukker, salt eller kostfibre - derfor gør Nøglehullet det nemt at vælge sundere og bruge de officielle kostråd i hverdagen. Læs mere på www.noeglehullet.dk


Paraben fri

Paraben fri

Rigtig mange ved godt at langt de fleste parabener er hormonforstyrende og faktisk ikke er godt for ret meget hvad angår den personlige helse. Dog er der stadig nogle få som ikke helt ved hvorfor produkter uden parabener er bedre for sundheden end produkter med parabener. Derfor er det vigtigt at fortælle hvad det egentlig er parabaner er dårligt for.

Parabener er bare en betegnelse for en gruppe af konserveringsmidler, som hver især gør nogle forskellige ting for holdbarheden på produkterne. Det der er vigtigt at vide når man vil købe paraben-fri, er hvilke parabener som man helst skal undgå, og hvilke der ikke er sundhedsskadelige. Det er nemlig ikke alle parabener som er dårlige for dig som person, men omvendt er der tale om at over 60% af de parabener som bliver brugt, har eller kan have en hormonforstyrende effekt.


PVC fri

PVC fri

PVC kan indeholde problematiske stoffer, der belaster miljøet og sundheden. 
PVC (Poly Vinyl Chlorid) består af kulstof, brint og chlor. Plasttypen er slidstærk, nem at arbejde med og billig. Den hårde plast kan let gøres blød og farves. Derfor bruges PVC også i mange forskellige produkter. Blødt plastiklegetøj kan være lavet af PVC blødgjort med phthalater. Laboratorietest med forsøgsdyr har vist, at visse phthalater kan påvirke forsøgsdyrs forplantningsevne samt forårsage nyreskader, kræft og nedsat immunforsvar. Man har mistanke om, at stofferne også påvirker mennesker på samme måde. Derfor er det forbudt at bruge phthalater i legetøj til børn under tre år. 

Det er svært at undgå, at mindre børn leger med legetøj beregnet til større børn, tænk derfor på mindre søskende når du vælger legetøj til større børn. Kig efter dette mærke for undgå PVC / phthalater


Soil Assosiation

Soil Assosiation

Britisk certificeringsorgan, der blev dannet i 1946. Soil Association begyndte i 2002 at certificere produkter til personlig pleje og der findes nu mere end 2600 certificerede produkter, som æteriske olier, hudpleje, hårprodukter og babypleje.

Standarden bygger på forsigtighedsprincippet, det vil sige at findes der ikke et klart bevis for at en ingrediens er sikker, så må den ikke anvendes.

Hvis et produkt skal certificeres økologisk af Soil Association skal det indeholde minimum 95% økologiske ingredienser (vand tæller ikke med i regnskabet). Indeholder produkter mellem 70 og 95% økologiske ingredienser kan det også certificeres af Soil Association, men det må ikke kaldes økologisk, det må kun angives hvor stor en andel økologiske ingredienser der er i produktet. Det gælder altid at findes en given ingrediens økologisk så skal den anvendes. Alle andre ingredienser skal være bionedbrydelige og sikkerhedsgodkendte og Soil Association har udarbejdet en positivliste over hvilke ingredienser de tillader. I produkter certificeret af Soil Association findes der ikke parabener, sodium laureth sulfat (sæbestof), syntetiske farver og duftstoffer, alkylsulfater og antioxidanter (undtaget naturlig E- og C-vitamin). Konservering er begrænset til benzyl alkohol, sorbinsyre og dets salte, benzoesyre og dets salte, E-vitamin og askorbinsyre og der er strenge krav til hvordan ingredienserne må udvindes.

Mærket findes også på fødevarer. Soil Association har egne kriterier for økologisk produktion, som på visse punkter er mere restriktive end EU’s krav til økologiske produktion. Desuden har organisationen kriterier for fiskeopdræt, så måske du også kan støde på fisk med dette engelske mærke for økologi.


Solvent free

Solvent free

Mærket viser at produktet er fri for opløsningsmidler


Svanemærket

Svanemærket

Svanen er det nordiske miljømærke. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanen anvendes i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer. Læs mere på www.ecolabel.dk


Toxic free

Toxic free

Mærket viser at produktet er giftfri. 


USDA Organic

USDA Organic

USDA er forpligtet til at hjælpe økologisk landbrug vokse og trives. Oktober 2012 markerede 10-året for USDA Organic Seal, og de er stolte af, at det er blevet en førende global standard.

Hvad er økologisk landbrug? Økologisk landbrug producerer produkter ved hjælp af metoder, der bevarer miljøet og undgå de fleste syntetiske materialer, såsom pesticider og antibiotika. USDA økologiske standarder beskriver hvordan landmænd dyrker afgrøder og opdrætter husdyr og hvilke materialer, de kan bruge. Økologiske landmænd og fødevareproducenter følger et bestemt sæt af standarder for at producere økologiske fødevarer. Disse standarder dækker produktet fra jord til bord, herunder jordbunds- og vandkvalitet, skadedyrsbekæmpelse, praksis husdyr, og regler for tilsætningsstoffer.

Økologiske landbrug og processorer:
Bevar naturressourcer og biodiversitet 
Støtte dyrs sundhed og velfærd 
Giv adgang til udendørs, så dyrene kan udøve deres naturlige adfærd 
Brug kun godkendte materialer 
Brug ikke genmodificerede ingredienser 
Modtag årlige onsite inspektioner 
Separat økologiske fødevarer fra ikke-økologiske fødevarer


Egnet til veganere

Egnet til veganere

Kig efter dette mærke hvis du ønsker veganske produkter


Vegan Society

Vegan Society

Når du køber produkter, der er mærket med den veganske solsikke, ved du med det samme, at " verdens førende veganer myndighed har kontrolleret, at dette produkt eller service er uden animalske ingredienser og test ".


Det røde økologi mærke

Ø-mærket

Det røde Ø-mærke blev indført i 1989. Ø-mærket er en garanti for, at et økologisk produkt er kontrolleret af de danske myndigheder, som jævnligt fører kontrol med de jordbrug og virksomheder der producerer, forarbejder, pakker eller mærker de økologiske varer i Danmark.

Ø-mærket kan frivilligt anvendes i mærkningen af fødevarer, når disse markedsføres som økologiske i varebetegnelsen. Det er en betingelse, at mærkningen med Ø-mærket foretages af en virksomhed, der er omfattet af de danske myndigheders økologikontrol. Læs mere på naturerhverv.dk

Du kan læse mere om fordelene ved at vælge økologisk på www.iloveoko.dk